Wednesday, October 22, 2014

Mekredi, 22  Oktob , 2014

 


 KORDINASYON INTERSTATESFANMI LAVALAS NAN 11 eme DEPARTEMENT.


Not t Pou La Pres.


Kodinasyon Interstates Fanmi Lavalas nan  11 eme departman an pran inisyativ pou  salye la pres pale , ekri,televize, ak gran piblik la an jeneral.

Yon lot kote, apre tou t brase lide kite genyin andan kodinasyon wan nan date 22 Oktob 2014 la,  min desizyon ki soti, asanble ya  deside mete yon komite had hoc ki kompoze de 9 man m:

1.)
Jean Bosman Delandre   Orlando, Florida  ( 407) 670-4591

     2) Reveran Gaston Jean Baptiste  Los Angeles, California (407) 486-6309

    3.) Marlene Jean Noel    Brooklyn, NY.              (718) 362-0763

   4) Jahjah Kudjoe         East Orange, Nj.             (973) 336 5414

   5) Claude Janvier         Boston, Mass                   (617) 669 7222

    6) Serge Blaise          Philadelphia, Pennsylvenia (610) 803-6269

    7)  Marlene Saint Felix Orlando, FL                   (732) 912-6766

     8) Marceille  Lafosse  Philadelphia, Pa.               (227) 975- 8232

     9) Danielle Jean Philippe    Miami, Fl.               (786) 312 0529              

 

Nap profite fe tou t mou n konen men mou n ki ka pran la parol nan non Interstates la: Se Mesye Claude Janvier ak Madanm Marlene Saint Felix 

Nap bese chapo nou byen ba pou nou salye tou t militant kin nan  10 depatman geografik peyi D Ayiti  ak nan 11 depatman. Yon Sel Nou Feb. Ansam Nou Fo. Ansam Ansam Nou Se Lavalas.          


 

No comments:

Post a Comment