Friday, October 31, 2014

MOPOD SALWE KOURAJ PÈP AYSYEN AN NAN OKAZYON MANIFESTASYON 30 OKTOB 2014

MOPOD ap felisite tout pèp aysyen an pandan lap salwe kouraj ak detèminasyon tout militan ki te reponn apèl Tab Konsètasyon ki gen ladann Komysyon Moilizasyon MOPOD, OTAN, GRAN BELE, MOPOSS, MONOP, FOPAK, MECHAN, MOLEGAF E LATRYE pou yo di yo pa dakò ak okenn zak antidemokratik Administrasyon Mately/Lamòt la ap fè chak jou pi plis pou mete pèp la nan plis mizè ak malsite.

Kidonk, yo mande prese prese, san kondisyon liberasyon Rony Timote ak Biron ODIJE san yo pa blye frè Florestal yo, Louima Louis-Juste, Jn Robert Vincent, Luksama Jean rantz, Petiol Mentor, Dieu Franzou ak tout lòt militan politik ke lapolis te arete ilegalman nan manifestasyon 17 Oktob 2014 la.

Komisyon Mobilizasyon MOPOD ki nan tab konsètasyon an gen anpil la perèz pou lavi ak sekirite tout militan ki nan prizon paske opinion politik yo depaman ak pa Otorite ki sou pouvwa de fakto a, etandone Eleksyon pa jam fèt depi yo chita sou kou pèp aysyen an.

Nou pwofite okazyon pou nou fè remake lè lapolis pa benyen pèp la ak gaz lakrimogèn melanje ak dlo pwa grate, manifestasyon yo toujou fini byen, san vyolans san vit machin pa kase.

Nou retire chapo nou byen ba devan vijilans Oganizasyon Dwa Moun yo, nasyonal tankou entènasyonal ki denonse tout kout zepon Konstitisyon peyi ap pran anba pye Administrasyon Martelly / Lamothe la ki ap jwe yon jwèt mèt dam kont pèp aysyen an pandan li pral antere peyi a nan tyouboum apre 12 Janvye 2015.

MOPOD te aprann nouvel lanmò manman Onorab Senatè Moïse Jean-Charles.  Nan okazyon sila, li voye kondoleyans pou li ak tout manb fanmi li pandan lap prezante senpaty li a tout lòt moun lanmò sa a frape.

Komisyon Mobilizasyon MOPOD la ki fè pati tab konsètasyon militan yo ap mande tout pèp ayisyen rete mobilize pou yo tann lòt modòd manifestasyon pasifik pou voye regim Martelly/Lamothe la al bwa chat de fason ka gen bon jan Eleksyon libe libè pou tout moun ka viv tankou moun lan peyi a.

Pou Komisyon Mobilizasyon MOPOD
Serge Jn LOUIS

No comments:

Post a Comment