Monday, October 27, 2014

Not pou la pres Kodinasyon Interstates Fanmi Lavalas 11 eme depatman an pou kondane arestasyon Rony Timothee avek Biron Odigé.

KORDINASYON INTERSTATES FANMI LAVALAS NAN 11EME DEPATMAN AN.                             


 

 

Dimanche,  26 Oktob,  2014

 

Not pou la pres                                    

 

        Nou men m nan kodinasyon Interstates Fanmi Lavalas 11 eme depatman an kap suiv evolisyon politik, sosyal ak ekonomik pep Ayisyen an, konstate Presidan Jean Michel Joseph Martelli te convoke pep la pou la l vote jounen jodi ya ki se 26 Oktob. Depi m matin, pep la nan la ri  la p  chache biro vote, li pa jwen.

 

            Nan  tintin nad  saa, Presidan Martelli ap travay poul ran palman an kadik san li pa panse ak lwa peyi ya. Se tou t gouvenman an ki dwe kadiksa vle di ni pouvwa legislative, ni pouvwa jidisye, ni pouvwa ekzekitif la, yo pap ka fonksyone tou selon sa la lwa mande, après dezyem senmen n  moi Janvye 2015. Prezidan Matelli pat jan m fe eleksyon depi 4 an; yon lot kote, li realize 6 kanaval 2 fwa nan yon sel lane.

 

        Demokrasi pep Ayisyen an batay pou li ya, mande pou se mou n ki eli yo ki gan dwa pou ranplase lot mou n ki eli. Douvan tou t vye pratik sal sa yo, pou n konte: 1.) Nwizans politik kont prezidan Aristide. 2) Touye elev lekol ki se avni peyi ya. 3) Ekzekite 2 militan pezib, pitit peyi ya. 4) Itilize gaz lakrimogen sou manifestan pandan lap fimin krak ak provoke mou n sa yo. 5) Voye dlo grate sou pep la, ki ka tounin yon nwizans sou sante yo. 6) Prezidan Matelli pa mache selon la lwa. 7) Presidan Martelli fasilite etranger achete te pays Dessalines nan, etranger yo fouye ak yo pyafe trop nan te Charlmagne Peralte la. 8) La vi che vin n pi red chak jou.

 

            Nan san s saa, nou men m nan Kodinasyon Interstates Fanmi Lavalas Nan 11eme depatman an, nou pa ka rete bwa kwaze. Nap mande Martelli pou sa yo: a)  Pou li kite pouvwa pou peyi D Ayiti ka respire. b) Nou mande liberasyon san pedi tanAktivis Rony Timothee,  Biron Odige, ak tou t res prisonye politik yo tankou fre Florestal yo ak latriye yo ki kroupi nan prison san rezon. Vye manman pare pou zepina, zepina pare pou vye manman tou. Nap mande pep Ayisyen yan tou t kote nan peyi ya ak nan 11eme depatman an pou kembe mobilizasyon wan pou nou moutre gouvenman peyi etrange yo  ki vle esklavize nou yo ke Ayiti se pa yon peyi ki la pou van n ak peson, Ayiti se pou Ayisyen li ye. Nap fini pou nou di, 

YON SEL NOU FEB. ANSAM NOU FO. ANSAN M ANSAN M NOU SE LAVALAS.

Jean Bosman Delandre    Orlando, Fl.

Reveran: Gaston Jean Baptiste Los Angeles, Ca.

Porte Parole: Claude Janvier      Boston, Mass.

Porte Parole: Marlene Saint Felix  Orlando, Fl

Jahjah Kudjoe        East Orange, NJ.

Serge Blaise         Philadelphia, PA.

Marceille Lafosse      Philadelphia, Pa.

Danielle  Jean Philippe   Miami, Fl.

   

 


No comments:

Post a Comment