Sunday, November 9, 2014

kominike pou la pres 5 novanm 2014

      Pòtoprensjouki 5novanm  2014

                                        

                Nòt pou laprès


Sekretarya Ekzekitif SENDIKA OUVRIYE TEKSTIL AK ABIMAN (SOTA-BO) ap denonse ak tout fòs li GWO konplo kont salè ouvriye (èz) yo nan sektè soutretans la. Malgre mobilizasyon nou te fè pou te montre nou menm ouvriye pat dakò ak rekomandasyon Konsèy Siperyè Salè te fè depi Novanm 2013, nou te konstate KSS pat koresponn ak atik 2.2 ak atik 4 lwa 2009 la. Reprezantan sendika yo nan KSS la Fignole St-Cyr, malgre li gen yon pase sendikalis te vin paret tankou pi gwo defansè 225 goud mizè a ke gouvènman an te pibliye nan mwa Avril 2014. Jouskounye amezi sa a pa janm antre an aplikasyon andedan anpil antrepriz.
Jounen jodia, deba sou kesyon fikse salè minimòm pou ane 2014-15 relanse. Men KSS rete jouk koubye a bebe. Traktasyon ak konplo ap fet sou montan salè ouvriye yo gen pou touche ak sèten fo santral sendikal tankou CFOH, CATH, CSH ki mete yo ansanm ak patwon soutretans yo k ap fè presyon pou se 250 goud pou sektè soutretans lan epi kenbe l konsa pandan 3 lane, kontrèman ak sa atik 137 kòd travay la, ak sa ki prevwa andedan Lwa 2009 la.
SOTA ap denonse antant anba tab ki jwenn sou salè minimòm ant sendika ak patwon faktori yo nan swadizan tab dyalòg sosyal. Nap denonse  pwopozisyon ilegal ak karaktè anti ouvriye pwopozisyon lawont gwoup sendika pouri sa yo vini ak yo. Nap mande pou yo sispann fè machanday ak salè ouvriye. Kòman yo kapab pwopoze pou yo friz ti kraze monnen pou3 lane nan yon peyi kote enflasyon an ap galope chak semen.
Nap mande pou KSS rejete kalite pwopozisyon lawont ak ilegal sa a. Sa se sitou lè nou konsidere chète lavi a ak pri gaz k ap ogmante.  
 VIV LIT OUVRIYE AK OUVRIYÈZ VANYAN YO POU YON SALÈ DESAN, YON SALÈ VIVAB !Pou SOTA-BO                                               
Thelemarque Pierre
Elise Jean Sanobert

Coordonateur général Secrétaire   

   Tel :37864038/38227753       

                                                                

No comments:

Post a Comment