Sunday, November 30, 2014

Deklarasyon Fanmi Lavalas Nan Depatman Nòdwès

16 Desanm 2013 

Nan Depatman Nòdwès, grangou ap vale teren. Sitirasyon malouk grangou wòz sa a, nou wè l, gaye nan tout peyi. Lakay nou, grangou sa parèt pi wòz toujou akòz pwoblèm wout ak pon kap fini ak depatman. Efò ki te konn fèt sou gouvènman lavalas pou kolte ak pwoblèm malouk sa yo disparèt. Sa ki rann lavi anmè kon fyèl nan bouch nou.  Pou Ayiti delivre anba makonn pwoblèm sa yo, fòk nou reyalize yon lòt 16 desanm 1990 kidonk yon delivrans demokratik.
 
Pou nou menm nan Nòdès, pwoblèm grangou sa a makonnen ak chomaj la. Nou vle gen travay nan tout depatman Nòdès. Menm jan isit nan Potoprens ouvriye pran lari pandan 5 jou pou reclame 500 goud kòm salè minimòm, lakay nou tou ouvriye ap bourike pou chwal galonen. Se pou sa nap mobilize jouk mayi mi pou nou fè yon lòt 16 desanm 1990.  
 
Nou menm nan Latibonit, nou konstate ki jan peyizan yo pa jwenn ankadreman nan men Leta. Pri angrè a ap monte chak jou, kidonk pa gen manje. Jan nou tout konnen se manje ki desanm pri manje. Pou gen manje fok gen prodiksyon nasyonal, se pou sa nou ranmase revandikasyon tout peyizan nan peyi a pou nou rele chalbare dèyè tout otorite san konsyans sa yo. Vle pa vle, nap fè yon lòt 16 desanm 90.  
Nou menm nan depatman Nò, nou wè ak de je an nou ki jan jistis ap vann e revann nan peyi a. Lè nou kanpe pou egzije jistis, yo vyole dwa nou; lè nou manifeste pasifikman pou egzije manje, dlo potab, elektrisite, kay, travay, konstriksyon wout ak pon, lekòl, lopital elatriye yo ba nou gaz lakrimogèn; ata elèv lekol ki viktim gaz lakrimogèn poko sispann kriye.  Viktim koudeta 1991 tankou viktim koudeta kidnapin 2004 ak tout lòt viktim yo poko jwenn jistis. 16 desanm 90 nou te di Jistis, Transparans, Patisipasyon, nap kontinye mobilize, manifeste poun jwenn jistis kanmenm lè nou va fè yon lòt 16 desanm 1990.
 
Nou menm nan depatman Grandans, nou konnen si te gen transparans pa tap gen tout koripsyon, vòl kap fèt jodi a. Si te gen patisipasyon pèp la nan pouvwa a, bagay yo pa tap aloral. Transparans ak patisipasyon tap déjà fè nou jwenn wout pou nou sispan pase tray lè nap vwayaje. Akoz pwoblèm transpò a, depatman an koupe ak rès peyi a. Kòm se tout peyi a kap soufri anba pwoblèm wout, chomaj, grangou elatrye, nap leve kanpe lavalaseman pou nou fè yon lòt 16 desanm 1990, paske yon lòt 16 desanm 1990 egal delivrans demokratik.
 
Nou menm nan Nip, nou konstate gen yon minorite ki rich, gen yon majorite kap bat dlo pou fè bè. Pwogrè depatman nou an makonnen ak yon tèt ansanm endispansab ant moun rich ak moun malere. Verite sa vo pou tout peyi a. Avni Ayiti depann de nou menm ayisyen. Developman depatman nou an chita nan pla men nou. Se pou sa nous deside kole zepol youn ak lòt pou nan Nip kòm nan tout peyi, gen yen yon leve kanpe jeneral pou kwape chomaj, kwape grangou jis nou rive nan yon kokenn delivrans.  
 
Pou nou menm nan Depatman Sant, sitirasyon mas pèp la vin pi difisil chak jou. Sa ki lakòz frè n ak sè n travèse fwontyè a al pran imilyasyon nan repiblik Dominikèn. Se chak jou yap sibi move tretman anba vyolasyon dwa moun.  Pandan tan sa, gouvènman bò isit la ap retire travay nan men ayisyen pou l signe kontra ak konpayi dominikèn. Lajan peyi a fin gaspiye. Lè n tande rèl konpatriyòt nou yo nan Repiblik Dominikèn, nou pran angajman pou travay ak tout lòt depatman yo pou nou fè yon lòt 16 desanm 1990 pou kreye pi bon kondisyon lavi pou tout ayisyen.
 
Nou menm nan depatman Sid nou gen menm pwoblem ak lòt depatman yo kidonk nap soufri anba chomaj, grangou, edikasyon aloral, jistis fò mamit ki kenbe dwog dilè, lage dwòg dilè. Erezman semèn pase a, pitit depatman Sid la sòt demontre si gen 2, 3 tèt kale, 90% depatman se lavalas je kale ki kanpe djanm pou yo pa kale tèt yo. Se nan tout peyi pou tout Lavalas kale je yo pou nou fè yon lòt 16 desanm 90.  
 
Se menm jan tou, nan zòn bò lakay nou nan depatman Sidès, nou gen menm pwoblèm mizè, chomaj, grangou, edikasyon aloral, enpinite, ensekirite elatriye. Kanta pou manti se chak jou gouvènman fè nou bwè manti maten, manje manti a midi e soupe manti aswè. Lè nou pran lari pou ekzije yo respekte pwomès yo te fèn pou repare pon, yo ban nou ni manti ni gaz lakrimojèn. Nou bouke ak manti, se pa pou sa nou te fè 16 desanm 90. Nou se moun ki gen yen diyite, moun ki gen diyite pa asepte yo woule yo nan farin manti. Se pou sa pou n sòti anba gouvènman ak leta kap bay manti, nou deside mobilize pou n fè yon lòt 16 desanm 90.
 
Bò isit nan depatman Lwès, se nan izin manti menm nou ye. Nan televizyon manti, nan radyo manti. Nan Palè nasyonal manti, nan Primati manti. Plis gen manti plis ap gen ensekirite. Se pou sa nan katye popilè yo, pouvwa a vide pwomès manti pandan lap distribye zàm pou fè pitit pèp goumen ak piti pèp.  Kidonk nou pa gen ni lapè nan vant, ni lapè nan tèt. Sèl jan pou nou chanje sitirasyon malouk sa a se antann poun antann nou. Jan òganizasyon Fanmi Lavalas mande l, nou deside mache nan tèt ansanm, nan respè youn pou lòt, nan disiplin, nan respè règleman manman lwa òganizasyon an. Yon lavalas se yon patriyot, yon bon lavalas se yon bon patriyòt, lavalas se linyon fè la fòs. Se fòs sa ki ap mennen n nan yon lòt 16 desanm 90 .
 
Nou menm nan 11èm depatman an, pandan nap trimen nan peyi etranje pou nou fè solidarite ak fanmi n, frè n, sè n bò isit la, gouvènman sòti pou fini avek nou. Lè n fè apèl telefonik, yo pran milyon ven sou nou; lè nou fin redi travay pou n voye kòb an Ayiti, yo souse kouraj nou pi rèd.  Se ak $1.50 sa plis lajan taks yo pran sou nou ke yap banboche sou do pèp la. Sa fè nou mal anpil. Lè lavalas tounen opouvwa, li pap konsa paske $1.50 la ap anba kontwol lalwa pou pèmèt nou vanse ak ideyal 16 desanm la ki di ledikasyon pou tout moun.
Yon lòt 16 desanm 1990 egal delivrans demokratik !!!

Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm ansanm nou se lavalas !!!

Félicitations à notre compatriote Michaëlle Jean

Nous saluons l’élection ce 30 novembre 2014 de notre compatriote Michaëlle Jean à la tête de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), malgré l’indifférence du Gouvernement haïtien à sa candidature à cette fonction fort prestigieuse et l’absence inacceptable de l’équipe Martelly/Lamothe au Sommet de la Francophonie à Dakar, alors que Monsieur Martelly avait annoncé sa participation à cette assise au cours de son interview exécrable à TV5 Monde.  

Par ce choix, le monde de la Francophonie a renouvelé son attachement indéfectible aux Valeurs fondamentales de Démocratie, de respect des Droits humains, d’alternance politique et de pluralisme idéologique.

Ce monde nous honore en plaçant sa confiance en notre compatriote pour succéder à un colosse comme Abdou Diouf.

Haïti est donc à l’honneur même si notre Gouvernance politique nous avilit et n’offre d’images que de corruption, d’immoralité, de vénalité et de violations de Droits Humains.

Nos félicitations patriotiques à Mme  Jean. Et, puissent les Filles et Fils d’Haïti se ressaisir pour changer notre Pays et confier sa Direction à la compétence, l’énergie et l’honnêteté !

Mes. André Michel et Newton Louis St Juste.


Port-au-Prince, ce 30 novembre 2014, 8h PM

Nòt pou la près

Nòt pou la près 


Mouvman nasyonal opozisyon popilè (MONOP) remèsye la près pale ekri ak televize, pou sipò yo bay yap kontinye bay nan kad operasyon boukina faso a. MONOP wete chapo l byen ba devan tout òganizasyon popilé, tout militan konbatan pou detèminasyon ak volonte nou genyen pou derasinen rejim diktatoryal Mately/Lamòt la. Anverite, MONOP di operasyon boukina faso a pap kanpe, nou pi prè ken pi lwen. Bet la komanse pran kou, nap kontinye bal kou e nou pap bal chans pou l releve.

Viv inite ak solidarite nan kan pèp la.


Moun ki signen 

Andre Fadot kòdonatè 

Printemps Belizaire pòt pawòl  

Nadege Mesias Sekretè


Saturday, November 29, 2014

Flash-dernière heure: Des agents du CIMO aidés d'un groupe de mercenaires du parti Haitien tet kale ayant infiltrés la manifestation pacifique de l'opposition démocratique ont incendié un véhicule dans la zone de Fleuriot, ce pour chercher a discréditer l'oposition. Cet acte barbare pareil au massacre de Delmas 32 commandé par Laurent Lamothe rentre dans le cadre d'une vaste campagne de terreur enclenchée par le régime tet kale depuis tantôt 3 ans.

Flash-dernière Heure: Poursuite de l'Opération Burkina Faso

La manifestation vient de démarrer. Direction: Ambassade américaine tet dwat


Friday, November 28, 2014

REACTION DES AVOCATS ANDRE MICHEL ET NEWTON LOUIS ST JUSTE SUITE A LA CREACTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PRESIDENTIELLE LE 28 NOVEMBRE 2014

Les avocats André Michel et Newton Louis St Juste prennent acte de la décision du Président Martelly de créer une Commission consultative chargée de produire des recommandations relatives à la résolution de la crise politique dont il est lui-même le géniteur.
Les avocats André Michel et Newton Louis St Juste rappellent qu’au cours de ces prétendues consultations le Président Martelly n’a jamais pu rencontrer les vrais acteurs politiques du fait de l’effritement total de son pouvoir de convocation.
Les avocats André Michel et Newton Louis St Juste accueillent cette initiative comme une manœuvre essentiellement dilatoire visant à faire passer le temps, et ce, en dépit du respect dû à certains membres de cette Commission.  
Les avocats André Michel et Newton Louis St Juste maintiennent que la solution à la crise actuelle passe inévitablement par la démission volontaire ou forcée du Président Martelly, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques, la mise en place d’un Gouvernement de transition, la création d’un Conseil Electoral crédible inspiré de l’article 289 de la Constitution et l’organisation d’élections générales en 2015.
Les avocats André Michel et Newton Louis St Juste expriment leur plus profonde solidarité aux victimes des balles assassines du Pouvoir Martelly/Lamothe au cours des mouvements de protestation organisés à travers tout le Pays, notamment à Petit-Goâve, Léogane, Cabaret, Fort-Liberté et Ouanaminthe.
Les avocats André Michel et Newton Louis St Juste invitent la population à la journée nationale de manifestations anti-gouvernementales à Port-au-Prince et dans d’autres villes du Pays ce samedi 29 novembre 2014 et annoncent du même coup qu’ils seront présents à la manifestation qui se rendra devant les locaux de l’Ambassade Américaine malgré les menaces qui planent sur leur liberté et leur vie.   
 
André Michel, Av.
Newton Louis St Juste, Av.Port-au-Prince, le 28 novembre 2014, 9 H PM

première Victoire pour Maitre André Michel

Flash-dernière heure: Le juge Jean Wilner Morin a ordonné l' annulation des mandats d' amener décernés contre André Michel et Thide Jean Nazaire par le Parquet de port au prince en date du 14 novembre 2014 suite à un référé préventif initié et plaidé par Maitre Samuel Madistin, l' un meilleurs avocats de la République. Évidemment, malgré cette décision Favorable du juge Morin, le calvaire n' est pas terminé pour l' avocat qui va rester sous le coup de l' ordre illégal d' interdiction de départ et du mandat d' amener émis contre lui par le juge Lamarre Belizaire dans le cadre des prétendues violences enregistrées lors de la manifestation de l' opposition le 17 Octobre 2014.


Flash : première Victoire pour Maitre André Michel ! Le juge Jean Wilner Morin a ordonné l' annulation des mandats d' amener décernés contre André Michel et Thide Jean Nazaire par le Parquet de port au prince en date du 14 novembre 2014 suite à un référé préventif initié et plaidé par Maitre Samuel Madistin, l' un meilleurs avocats de la République. Évidemment, malgré cette décision Favorable du juge Morin, le calvaire n' est pas terminé pour l' avocat qui va rester sous le coup de l' ordre illégal d' interdiction de départ et du mandat d' amener émis contre lui par le juge Lamarre Belizaire dans le cadre des prétendues violences enregistrées lors de la manifestation de l' opposition le 17 Octobre 2014.

Flash :   première Victoire pour Maitre André Michel !                           Le juge Jean Wilner Morin a ordonné l' annulation des mandats d' amener décernés contre André Michel et Thide Jean Nazaire par le Parquet de port au prince en date du 14 novembre 2014 suite à un référé préventif initié et plaidé par Maitre Samuel Madistin, l' un meilleurs avocats de la République. Évidemment, malgré cette décision Favorable du juge Morin, le calvaire n' est pas terminé pour l' avocat qui va rester sous le coup de l' ordre illégal d' interdiction de départ et du mandat d' amener émis contre lui par le juge Lamarre Belizaire dans le cadre des prétendues violences enregistrées lors de la manifestation de l' opposition le 17 Octobre 2014.

Haiti-Mobilisation antigovernmentale: L'opération Burkinafaso se poursuit

Répondant a l'appel de la table de concertation de l'opposition démocratique, des milliers de personnes manifestent actuellement dans les rues de port-au-Prince pour exiger le départ du dictateur Martelly et de son comparse de cirque Laurent Lamothe. 

Comme l'avait annoncé les principaux représentant de l'opposition, l'Opération Burkina Faso semble désormais prendre sa vitesse de croisière, car jamais depuis tantôt 3 ans  l'on a vu, tant de gens aussi déterminés a manifester pour obtenir la fin d'une dictature.Attaque virulente du Sénateur Wenscesclass Lambert contre la famille présidentielle

Invité au grand journal du matin de Radio Caraibes FM ce vendredi 28 novembre 2014, le Sénateur Wenscesclass a déclaré que la participation de Kiko St Rémy à la manifestation du 18 novembre l’a grandement étonné. Selon le Sénateur du Sud-Est le frère de la Première Dame Sophia St Remy Martelly était venu défendre ses intérêts mafieux. Son agressivité contre le Premier Ministre Laurent Salvador Lamothe s’explique par le combat du Premier Ministre contre la corruption, le trafic de la drogue et le kidnapping. Le Sénateur a surenchéri en disant : « « Laurent Lamothe a éliminé l’influence mafieuse de Kiko St Remy et de ses proches sur les douanes de la République et le Premier Ministre dans le souci de mettre de l’ordre a fait perdre à la famille présidentielle de nombreux contrats de construction » ».


Thursday, November 27, 2014

Palais National et Ambassade Américaine Tet Dwat

Parcours de la manifestation du 28 novembre 2014: Palais National Tet Dwat
 
A)    Départ: Eglise St Jean Bosco 
B)    La Saline
C)    St Martin
D)    Rue Dr. Aubry 
E)     Eglise Perpétuelle Secours
F)     Rue St Come 
G)    Rue Macajoux
H)    Rue Tiremasse
I)      Rue Mariela
J)     Solino
K)    Corridor Bastia
L)     Rue Borgella
M)    Rue Montalais
N)    Rue des Miracles
O)    Rue du Quai
P)    Boulevard Harry Truman
Q)    Rue Joseph Janvier
R)    Rue des Casernes
S)    Devant Palais National (Fin).

Parcours de la manifestation du 29 novembre 2014 : Ambassade Américaine Tet Dwat
 
A)    Départ: Eglise St Jean Bosco 
B)    La Saline
C)    St Martin
D)    Rue Dr. Aubry 
E)    Eglise Perpétuelle Secours
F)     Rue St Come 
G)    Rue Macajoux
H)    Rue Tiremasse
I)      Rue Mariela
J)     Solino
K)    Corridor Bastia
L)     Rue Borgella
M)    Delmas 18
N)    Autoroute de Delmas
O)    Delmas 33
P)    Gérald Bataille
Q)    Clercine
R)     Fleuriot
S)     Boulevard 15 octobre
T)     Devant Ambassade Américaine (Fin).
 
 

Conférence de presse

La mobilisation anti-gouvernementale va prendre sa vitesse de croisière. La table de concertation regroupant les forces politiques de l' opposition invite la presse à une conférence de presse ce jeudi 27 novembre 2014, à 10h 30 AM, à la rue ASSAD #5, au quartier général du MOPOD, turgeau, pour: 
1) présenter les derniers préparatifs liés aux manifestations prévues pour les vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014 
2) exiger la libération des prisonniers politiques, la fin des persécutions politiques et le retrait des deux mandats d' amener émis contre l' avocat André Michel.


Wednesday, November 26, 2014

Sweet Micky prépare un bal pour la fin de l'année aux frais du contribuable Les bandits légaux continuent de confondre l'administration publique aux scènes du tout permis. L'actuel consul d'Haiti à Miami, Stéphane Gilles, musicien de la bande Sweet Micky se retrouve à voyager entre Port-au-Prince et Miami deux fois par semaine. Ces déplacements en première classe sont payés à la caisse du Consulat de Miami ainsi que les per diem d'environ 1000 dollars par jour. L'objectif de ces déplacements est de prendre part dans la capitale Haitienne, aux répétitions bi-hebdomadaires de la bande à Sweet Micky dont le chanteur (malheureusement président d'Haiti) est en train de programmer une soirée dansante, haute en couleur pour la fin du mois de Décembre 2014. Sweet Micky prévoit de ramasser une grosse pactole, en réunissant, comme lors du bal 25ème anniversaire de sa montée sur scène, un public composé, comme la dernière fois, de flatteurs et surtout des hauts fonctionnaires de l'administration publique qui seront forcés de mettre la main à la poche, sorte d'actes d'allégeance aux Bandits Légaux. Les récents déplacements juteux du chef de la mission consulaire de Miami, Stéphane Gilles semble avoir suscité l'ire, pour le moment contrôlée, de nombre d'employés affectés dans les missions diplomatiques aux USA. Au début de cette année fiscale, la décision a été prise de couper entre 400 et 1000 dollars sur les salaires mensuels des employés des missions extérieures. Ce qui ne va pas sans déplaire ces employés forcés de garder le silence, alors que les extravagances des "Ayant-Droits" (Lamothe et ses enfants, les enfants et proches de Martelly et sa femme) ne font que drainer les ressources financières des Consulats. A rappeller que les consulats deviennent les repères où des proches et alliés de Tèt Kale casés pour services rendus, se comportent comme des "princes", n'ayant de compte à rendre qu'à l'une ou l'autre tête du "royaume bicéphale" de Port-au-Prince. Stéphane Gilles a remplacé le précédent "consul" Guy François Jr, qui était tombé subitement en disgrâce après avoir tardé à récupérer les deux filles de Laurent Lamothe à l'aéroport de Fort Lauderdale. NORLUC DORANGE


Sweet Micky prépare un bal pour la fin de l'année aux frais du contribuable

Les bandits légaux continuent de confondre l'administration publique aux scènes du tout permis. L'actuel consul d'Haiti à Miami, Stéphane Gilles, musicien de la bande Sweet Micky se retrouve à voyager entre Port-au-Prince et Miami deux fois par semaine. Ces déplacements en première classe sont payés à la caisse du Consulat de Miami ainsi que les per diem d'environ 1000 dollars par jour. L'objectif de ces déplacements est de prendre part dans la capitale Haitienne, aux répétitions bi-hebdomadaires de la bande à Sweet Micky dont le chanteur (malheureusement président d'Haiti) est en train de programmer une soirée dansante, haute en couleur pour la fin du mois de Décembre 2014.

Sweet Micky prévoit de ramasser une grosse pactole, en réunissant, comme lors du bal 25ème anniversaire de sa montée sur scène, un public composé, comme la dernière fois, de flatteurs et surtout des hauts fonctionnaires de l'administration publique qui seront forcés de mettre la main à la poche, sorte d'actes d'allégeance aux Bandits Légaux.

Les récents déplacements juteux du chef de la mission consulaire de Miami, Stéphane Gilles semble avoir suscité l'ire, pour le moment contrôlée, de nombre d'employés affectés dans les missions diplomatiques aux USA. Au début de cette année fiscale, la décision a été prise de couper entre 400 et 1000 dollars sur les salaires mensuels des employés des missions extérieures. Ce qui ne va pas sans déplaire ces employés forcés de garder le silence, alors que les extravagances des "Ayant-Droits" (Lamothe et ses enfants, les enfants et proches de Martelly et sa femme) ne font que drainer les ressources financières des Consulats.

A rappeller que les consulats deviennent les repères où des proches et alliés de Tèt Kale casés pour services rendus, se comportent comme des "princes", n'ayant de compte à rendre qu'à l'une ou l'autre tête du "royaume bicéphale" de Port-au-Prince. Stéphane Gilles a remplacé le précédent "consul" Guy François Jr, qui était tombé subitement en disgrâce après avoir tardé à récupérer les deux filles de Laurent Lamothe à l'aéroport de Fort Lauderdale.

NORLUC DORANGE 

LE MOPOD ET LA MANIFESTATION DU 25 NOVEMBRE 2014

Le Mouvement Patriotique de l’Opposition Démocratique, MOPOD, salue et félicite tous ceux qui ont fait le déplacement le 25 novembre à la marche pacifique en dépit de la barbarie des sbires du pouvoir en place lors de la manifestation pacifique du 18 novembre dernier. Nous saluons leur vaillance qui atteste de leur pleine conscience de l’importance des enjeux et de leur engagement patriotique en vue d’arrêter ce retour en arrière et cette descente dans l’abjection. 

Les générations présentes et futures ne doivent plus vivre l’expérience ni de l’esclavage ni de la dictature, deux procédés par lesquels l’homme déshumanise l’homme au profit d’une petite frange de la société. Nous les aînés sommes déjà passés par là. Aucune agglomération humaine ne peut vraiment progresser dans ces systèmes aberrants. Il nous faut un pays stable et productif, sans aucune « nivellation » par le bas, mais avec une bonne répartition des richesses produites par tous et pour tous pour un meilleur accès aux biens de consommations primaires, à la santé, à l’éducation et à la culture.

Le MOPOD félicite de nouveau la population pour sa discipline et sa détermination à poursuivre le combat pour la régénération des valeurs morales et civiques, l’établissement d’un Etat de droit, une institutionnalisation effective de l’Etat et de la Société lui garantissant ainsi le plein exercice de ses droits civils, économiques et politiques sans interruption ni discrimination aucune. La véritable paix sociale qui ne soit pas celle des cimetières est à ce prix. 

Le MOPOD a accompagné et accompagne encore les victimes de cette terrible journée à travers sa commission des affaires sociales et leur souhaite un rapide et prompt rétablissement. La section juridique du MOPOD se charge aussi des suites juridiques appropriées.

Le MOPOD, dans sa clairvoyance, sa capacité d’anticipation et son sens de responsabilité est en mesure d’annoncer de nouveau à la population qu’il dispose d’un programme et de toute une gamme de citoyens et citoyennes crédibles et compétents en vue d’une alternative  au projet antinational et antidémocratique de l’administration Martelly-Lamothe. Avec la démission anticipée du Président, il fera preuve d’un résidu de responsabilité et de patriotisme qui pourrait éventuellement lui valoir, sans complaisance aucune, une certaine indulgence de la Justice haïtienne et du tribunal de l’histoire… 

Le MOPOD et ses alliés du secteur démocratique et populaire réaffirment leur volonté de trouver une solution nationale à cette crise nationale sans  interférence de « l’Internationale ». Elle a déjà échoué à plusieurs reprises et tente à nouveau, comme elle peut, de court-circuiter la volonté nationale à travers certaines personnalités et organisations locales n’ayant rien à voir avec les luttes et les revendications de la population afin de nous imposer leur volonté allant dans le sens de leurs intérêts propres et non dans celui des intérêts de la collectivité nationale.

Le MOPOD et ses alliés du secteur démocratique et populaire avec vigilance, sens du compromis et opiniâtreté poursuivent la mobilisation citoyenne et convient la population dans toutes ses composantes à participer en grand nombre aux deux autres journées de manifestations pacifiques prévues pour les 28 et 29 novembre prochain. Le combat continue jusqu’à la victoire finale. 

Port-au-Prince, le 25 novembre 2014
Pour le comité de pilotage du MOPOD
Dr Turnep Delpé
Coordonnateur adjoint 
 

MICHEL MARTELLY: LA DERNIERE DANSE.

Absence de vision. Athénie. La ville s’embrase. Un bateau de guerre battant pavillon anglais tire des salves dans le nord du pays. Sandra Honoré, ministre plenipotentiaire de la Minustha, souffle sur la braise. La presse étrangĕre débarque. L’opposition dite radicale gronde. Le Docteur Maryse Narcisse est dans la foule qui manifeste. Photos géantes du pere Aristide ă l’appui. Maitre André Michel joue au brave et au maquisard suite au lancement de deux mandats d’amener par le commissaire du gouvernement.


Kiko St Remy crêve l’abscĕs. Les indicateurs économiques sont en rouge. Quarante sept gourdes pour un dollar americain. L’insécurité, comme le diable, continue de manger tout le monde. Martelly se cache sous les véstiges du Palais. Parfait chronophage, il bouffe le temps. Sauveur Pierre Etienne, le doxosophe, continue de cracher son venin, comme d’habitude, sur tout le monde. Evens Paul, après l’incident mal’heureux de Fort Jacques, fait face ă une apraxie sevĕre. La kid gere en cachette la fin meprisable de son leader historique. 


L’ancienne cathedrale de Port-au prince, rasee par les flammes en 1991, est recuscitee. Roudy Herrivaux, le nouveau goebel de l’ĕre tet kale, multiplie les anaphores pour sauver un regime qui se meurt. Voilá pour le menu du journal, dirait Marie Lucie Bonhomme de Vision 2000.


Ca y est. Le moment de tutoyer les dieux s’amĕne. le bal est sur le point de terminer. Et on l’avait dit ă Michel Martelly. Les blancs n’ont jamais d’alliés, mais des intérêts. Le dernier communiqué de Sandra Honoré, le proconsul, invitant le gouvernement ă garantir le droit des citoyens ă manifester librement dans les rues, est un signal clair qu’on est ă la fin de cette comedie qui a d’ailleurs trop duré. La preuve est que la maniféstation du 25 novembre n’a pas ete arrosée de gaz lacrymogĕne comme d’habitude. La police a fait son travail qui consiste ă proteger et servir avec un rare professionalisme. Allez le demander au fonçeur Assad Volcy, le jeune leader de l’organisation OTAN.


Il a fallu de peu que celle-ci ait realisé les sept tours des ruines du Palais National comme ses réalisateurs l’avaient prévu. Donc, le pouvoir tet kale s’affaiblit de plus en plus. La communauté internationale est entrain de revoir ses notes, as usual, en vue de changer de méthode avant de se remettre ă l’ouvrage pour un nouvel episode. Menm ti bagay la.

Entre-temps, le pays s’endette au prĕs du Venezuela ă hauteur de 2.5 milliards de dollars US. La plus large portion de ce montant a été rafflée sans transition par le pouvoir tet kale sous couvert de programmes bidon tels que ti manman cherie…ede pep…et cetera era rara. La folie d’imposer au pays un dauphin ă partir d’une stupide tradition qui garantit ă priori la perenisation du pouvoir, a fait de Michel Martelly un imposteur de trop; Un gamin qui n’a pas su se servir des leçons de l’histoire pour sortir saint et sauf du Moulin-mangeur qu’est le pouvoir politique haitien.


L’idee de vouloir réaliser des élections dirigées au profit d’un parfait escro du nom de Laurent Lamothe, lui aura valu la perte du pouvoir et l’antipathie de son propre camp. Son aphronie politique laisse perplexes même ses meilleurs allies. Kiko, son beau frere, l’a exprimé ă haute voix; sans langue de bois ni de papier.


Toutefois, encore une fois, comme en l’an 2004, ce n’est pas l’opposition qui n’a ni projets ni argent qui va gagner. Mais, la communauté internationale. Ce n’est pas Martelly et sa colonie tet kale, la chorale des zombis, qui vont payer la facture, mais Haiti. Le nid de misĕre. Le pandemonium. La planche infâme ou des comediens ne se font pas payer pour se mettre ă grouiller aux quatres vents pour le plaisir des masochistes de l’occident.

Guerby Dujour… témoignage pour demain.


Tuesday, November 25, 2014

Flash-dernière heure: L' action en référé intentée par Maitre Samuel Madistin contre le mandat d' amener émis par le Parquet de port au prince à l' encontre des dirigeants politiques André Michel et Thide Jean NaZaire a été évoquée et plaidée ce Mardi 25 novembre 2014 par devant le juge Jean Wilner Morin qui a ordonné le dépot des pièces avant de rendre sa décision dans un délai raisonnable. Il faut noter qu' en cas d' annulation du mandat émis par le Parquet de port au prince le 14 novembre 2014, l' avocat André Michel restera sous le coup du mandat décerné par le juge Lamarre Belizaire vu que l' avocat et bete noire du pouvoir en place se trouve sous le coup de deux mandats d' amener. Rappelons que Maitre André Michel est très persécuté par le régime Martelly Lamothe.


Le train dictatorial de Lamothe sur ses rails

Alors que Laurent "Ti Pétion" Lamothe, ne cesse de fixer ses regards vers le Palais National où il ambitionne de siéger, son pouvoir de "chef" prend déjà des allures très bandit légalisé. Les abus commis sur son passage gonflent son dossier arbitraire. Le plus récent, 2 agents douaniers affectés à l'aéroport de Maïs-Gâté ont été sanctionné sur injonction personnelle de Laurent Lamothe, pour avoir inspecté les bagages de deux passagers ayant attéri dans l'avion privé du Premier Ministre. Les douaniers qui se trouvaient dans l'exercice régulier de leur fonction, se sont vus empêchés d'acccomplir leur mission par les agents de sécurité de la Primature en faction à l'aéroport, car une garde est spécialement déployée afin de surveiller tout le temps que l'avion privé de Laurent Lamothe est garé sur le tarmac de Mais-Gâté. Informé du déploiement des douaniers obstinés à inspecter les bagages des passagers de l'avion premier ministériel, le premier "cynique" a exigé la révocation immédiate des deux agents pour acte de "fréquencité". (dans leur mission?). La suspension d'emploi sans solde pour deux mois a été appliquée contre les deux agents douaniers. Devant le vent de fronde qui commençait à être enregistré contre le pré-candidat Lamothe, les deux agents ont été transférés à la douane du port.

Ce n'est pas le premier acte arbitraire de Ti Pétion Lamothe dans l'aire de l'aéroport. Un ex-maire de Pétion-Ville Maurice Prosper, selon Omega News, avait été jeté en prison suite à une réactivation d'un dossier judiciaire, par Laurent Lamothe. Pour s'être montré trop gentil envers Petra Nemcova, girl-friend du Premier "cynique", lors d'une réception officielle à Pétion-Ville, Maurice Prosper a été arrêté et humilié au moment de son départ à l'aéroport de Mais-Gâté. 

Les victimes de Laurent Lamothe se compte par dizaines. Mais ses enveloppes bourrées distribuées dans certains média de PAP constituent le baillon moderne qui décourage la dénonciation des actes arbitraires de Ti Pétion Lamothe.

Norluck Dorange 


Flash-dernière heure: Début de la grande manifestation antigouvernementale lancée par l'oposition démocratique dans le cadre de l'Opération Burkina Faso, dont l'objectif est d'arriver au reversement du dictateur Michel Martelly et de Laurent Lamothe le plus grand voleur des Caraïbes.